Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản dưới đây (“Điều khoản”) điều chỉnh việc Khách hàng, một cá nhân hoặc tổ chức, truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (“Dịch vụ”) của CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GUVI, một doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, được Sở Kế hoạch Đầu tư Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317084672 ngày 15 tháng 12 năm 2021 (“Công ty”).

Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch vụ của bạn đã cấu thành sự chấp nhận chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này, sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và bTaskee. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn. GUVI có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến bạn, hoặc nói chung là ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các Dịch vụ nhất định, chẳng hạn như các chính sách cho một sự kiện, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể, và các điều khoản bổ sung này sẽ được tiết lộ cho bạn liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung được thêm vào, và sẽ được coi là một phần của các Điều khoản dành cho các mục đích của Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng.

GUVI có thể sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi bTaskee đăng các Điều khoản được cập nhật tại vị trí này hoặc các chính sách sửa đổi hoặc các điều khoản bổ sung về Dịch vụ áp dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ sau các bài đăng này, nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi.

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư của GUVI. GUVI có thể cung cấp cho nhân viên xử lý yêu cầu bồi thường hoặc doanh nghiệp bảo hiểm mọi thông tin cần thiết (bao gồm thông tin liên lạc của bạn) nếu có yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột, có thể bao gồm tai nạn, liên quan đến bạn và một Nhà cung cấp Bên Thứ ba và các thông tin hoặc dữ liệu cần thiết để giải quyết các yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Điều 1: Nội dung dịch vụ được cung cấp thông qua nền tảng kết nối:

 • Nền tảng công nghệ:

Công ty cung cấp một nền tảng công nghệ cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng di động của Công ty hoặc các trang web được Công ty cung cấp như một phần của Dịch vụ (gọi chung là “Ứng dụng”) để kết nối Khách hàng có nhu cầu với một nhà cung cấp cá nhân sẵn sàng cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình theo thoả thuận với Công ty hoặc một số chi nhánh của Công ty (sau đây gọi tắt là “đối tác giúp việc”). Khách hàng công nhận rằng Khách hàng sử dụng Ứng dụng để tìm kiếm và kết nối với mỗi đối tác giúp việc để thực hiện công việc từng lần hoặc từng buổi, và với mỗi lần kết nối Khách hàng hiểu rằng việc kết nối là ngẫu nhiên theo các tiêu chuẩn cơ bản mà khách hàng lựa chọn trong yêu cầu công việc. Do đó, việc cung cấp dịch vụ giúp việc không phải là việc làm thường xuyên các công việc gia đình theo quy định tại Khoản 1 Điều 179 Bộ Luật lao động và Khoản 3 Điều 3 Nghị Định 27/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn Bộ luật Lao động  về lao động người giúp việc gia đình. Công ty là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ và không cung cấp dịch vụ việc làm, không có chức năng của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Công việc:

* Một ca làm thông thường:

 • Dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ hoặc một phần diện tích nhà ở, văn phòng làm việc.
 • Rửa cốc chén, bát và các vật dụng nấu ǎn, văn phòng.
 • Lau chùi bàn ghế, cửa, cửa kính…
 • Giặt đồ, ủi đồ.

(Không áp dụng lau nhà bằng tay trên diện tích rộng, giặt đồ bằng tay số lượng nhiều và leo trèo cao để lau chùi không đảm bảo an toàn, Khách Hàng trang bị dụng cụ làm việc cho đối tác giúp việc). Các công việc khác liên quan đến dọn dẹp gia đình/văn phòng theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng.

1.2. Dịch vụ khác: 

 • Là các dịch vụ được cung cấp và hiển thị trên Ứng dụng GUVI hoặc được truyền thông do Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ GUVI thực hiện.

Điều 2: Giá trị Hợp đồng và thanh toán:

2.1. Giá trị Hợp đồng:

Giá trị Hợp đồng sẽ căn cứ theo nhu cầu sử dụng dịch vụ thực tế của Khách hàng (thời gian, tần suất và thời hạn Hợp đồng của Khách hàng với Công ty).

Mức giá dịch vụ vào ngày thường áp dụng cho các công việc được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.

Phí dịch vụ được tính như sau: 

 • (Giá dịch vụ theo giờ) x (số giờ) x (số buổi) + (*Phí hệ thống)

*Phí hệ thống: 2.000 VNĐ (Phí này giúp duy trì hệ thống, cải thiện dịch vụ và phát triển tính năng mới)

 • Giá dịch vụ theo giờ vào ngày thường có thể được điều chỉnh tuỳ vào thời điểm.
 • Khách hàng sẽ phải hỗ trợ chi phí phát sinh như phí gửi xe nếu như có phát sinh tại địa điểm làm việc và thanh toán trực tiếp cho đối tác giúp việc.
 • Giá dịch vụ trên chưa bao gồm 8% VAT.

Mức giá áp dụng vào các ngày Lễ, Tết được quy định như sau:

 • Đối với các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước: mức giá sẽ áp dụng tương đương 10-20% so với mức giá ngày thường.
 • Công ty không đảm bảo 100% việc có đối tác làm việc trong khoảng thời gian này. Trong trường hợp Khách hàng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong thời điểm đối tác của Công ty tăng giá dịch vụ, Khách hàng cần báo trước cho Công ty tại thời điểm ký kết Hợp đồng và có kế hoạch dùng dịch vụ bù vào thời gian sau khoảng thời gian tăng giá dịch vụ.

Phí dịch vụ bổ sung là phí phụ thu các dịch vụ ngoài danh mục dọn dẹp như điều 1.1, cụ thể như sau: Nấu ăn, ủi đồ, vệ sinh thú cưng (chó, mèo), phí nhân viên mang theo dụng cụ…

2.2. Thanh toán:

Khách hàng thanh toán giá trị Hợp đồng trước khi sử dụng dịch vụ.

 • Hủy buổi làm việc: Hợp đồng này là Hợp đồng không hủy ngang. Trong trường hợp Khách hàng không sắp xếp được một hoặc một số buổi làm cho đối tác giúp việc thì buổi làm việc đó sẽ được làm bù. Buổi làm bù này sẽ được thực hiện trong thời gian tối đa là 01 (một) tháng tính từ ngày hết hạn Hợp đồng. Sau thời gian này, nếu Khách hàng không sắp xếp được thời gian để làm bù thì Công ty sẽ không có trách nhiệm kết nối đối tác cho Khách hàng nữa.
 • Trong trường hợp Khách hàng muốn thay đổi lịch làm việc, Khách hàng cần thông báo cho Công ty trước 24 tiếng của ca làm, nếu Khách hàng không thông báo trước thời gian 24 tiếng. Khách hàng sẽ bị tính ca làm hôm đó như bình thường.
 • Trường hợp thay đổi thời gian hoặc ngày làm việc mang tính chất thường xuyên thì Khách hàng phải trao đổi trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng GUVI để sửa đổi, bổ sung Hợp đồng. GUVI  không chịu trách nhiệm bảo vệ bất cứ quyền lợi gì cho Khách hàng khi nhân viên GUVI làm việc ngoài thời gian thể hiện trên Hợp Đồng.
 • Cơ sở tính phí dịch vụ: Là khoảng thời gian đối tác giúp việc làm việc tại địa điểm làm việc của Khách hàng, khoảng thời gian này được ghi nhận và thông báo trên ứng dụng GUVI dành cho Khách hàng. Để theo dõi được thông tin này Khách hàng cần cài ứng dụng GUVI (link tải app như sau https://qr.guvico.com )
 • Trong trường hợp giờ làm việc trong ngày phát sinh ngoài khung giờ đã thỏa thuận, Khách hàng cần thông báo trước về Công ty. Nếu Khách hàng không thông báo trước về giờ làm việc có thể phát sinh, Công ty sẽ không đảm bảo việc bố trí nhân viên làm việc theo đúng yêu cầu của Khách hàng, và các trách nhiệm liên quan.

Các khoảng thời gian sau cũng được tính là thời gian làm việc của nhân viên giúp việc cho Khách hàng:

 • Nhân viên GUVI đã đến địa điểm làm việc theo quy định tại Hợp đồng này nhưng Khách hàng đã không có mặt để mở cửa cho đối tác giúp việc thực hiện công việc trong khoảng thời gian 30 phút dẫn đến đối tác giúp việc không thể thực hiện công việc. Trong trường hợp này, thời gian làm việc của đối tác giúp việc được tính bằng 100% thời gian của buổi làm việc đó.
 • Nếu nhân viên GUVI đến nhà Khách hàng trễ, nhân viên GUVI sẽ làm bù đủ số giờ làm mà Khách hàng đặt.

Hình thức thanh toán:

 • Chuyển khoản vào tài khoản THU HỘ:
 • Tài khoản số: 67628888
 • Tên tài khoản: Trần Thị Thanh Tâm.
 • Tại Ngân Hàng ACB -chi nhánh Trường Thọ- Thủ Đức
 • Thanh toán qua cổng thanh toán  VNPAY,…
 • Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ định kỳ muốn thanh toán tiền mặt, vui lòng chỉ thanh toán tiền mặt tại văn phòng GUVI và có phiếu thu đóng dấu của Công ty.
 • Trong vòng 24h kể từ khi Quý khách thanh toán, chúng tôi sẽ gửi thông báo “Xác nhận Thanh toán Thành công”  trên Ứng dụng GUVI, khi Quý khách cho phép gửi thông báo. Nếu Quý khách không nhận được xác nhận thanh toán, vui lòng phản hồi tới email ketoan@guvico.com hoặc gọi hotline: 0877.363.999 để chúng tôi kiểm tra và xử lý.
 • Khách hàng đồng ý trả các khoản chi phí cho dịch vụ giúp việc (“Phí”) có được thông qua kết nối. Sau khi Khách hàng nhận được dịch vụ giúp việc thông qua việc sử dụng Dịch vụ, Công ty sẽ thay mặt đối tác giúp việc thu hộ các khoản thanh toán Phí liên quan. Trong trường hợp pháp luật quy định, các khoản Phí sẽ bao gồm cả các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính liên quan. 

 Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các Bên:

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

 • Yêu cầu đối tác giúp việc xuất trình CMND/CCCD và kiểm tra vật dụng cá nhân trước khi vào làm và ra về.
 • Yêu cầu Công ty thay đổi kết nối với đối tác giúp việc khác nếu không hài lòng về chất lượng dịch vụ.
 • Đảm bảo môi trường làm việc tốt, an toàn và lành mạnh cho đối tác giúp việc (không có hóa chất độc hại, không bị ô nhiễm, không có các hành vi quấy rối, xâm hại đến tính mạng, danh dự, nhân phẩm, thân thể của đối tác giúp việc);
 • Tự bảo quản và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản tài sản của mình trong mọi trường hợp. 
 • Không tự ý thỏa thuận với đối tác giúp việc để thay đổi nội dung công việc trong Hợp đồng, thay đổi giờ làm, yêu cầu thêm nội dung công việc, yêu cầu làm thêm giờ… nếu vi phạm Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ và Khách hàng phải thanh toán cho Công ty một khoản tiền bồi thường tương đương với 8% giá trị Hợp đồng; 
 • Sau khi đối tác giúp việc làm xong việc, Khách hàng có quyền đánh giá, nhận xét hoặc phản ánh hiệu quả của đối tác giúp việc thông qua Hotline 0877.363.999 hoặc đánh giá trực tiếp thông qua Ứng Dụng Giúp Việc GUVI.
 • Kiểm tra tài sản của mình khi đối tác giúp việc rời khỏi địa điểm làm việc. Kịp thời thông báo cho công ty trong vòng 24 giờ nếu phát hiện hoặc nghi ngờ những hành vi tiêu cực từ phía đối tác giúp việc để hai bên cùng phối hợp xử lý. Khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Khách hàng không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty và ngược lại.
 • Khách hàng không được cho đối tác giúp việc mượn tiền bạc, tài sản hay bất cứ tư trang cá nhân nào;
 • Chủ động hướng dẫn cho đối tác giúp việc sử dụng các thiết bị điện trong nhà đảm bảo an toàn cho đối tác;
 • Trong trường hợp Khách hàng, bằng bất kỳ hình thức nào, nhận đối tác giúp việc vào làm việc cho Khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ của Công ty hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng dịch vụ với Công ty thì Khách hàng sẽ phải trả chi phí tìm kiếm và đào tạo đối tác giúp việc đó cho Công ty, chi phí do Công ty xác định nhưng sẽ không thấp hơn 10.000.000 đồng (bằng chữ: Mười triệu đồng) một đối tác giúp việc;
 • Thực hiện các cam kết khác theo quy định tại Hợp đồng này;

3.2 Quyền và nghĩa vụ của Công ty GUVI

 • Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Khách hàng có hành vi vi phạm Hợp đồng và không khắc phục hành vi vi pham trong thời hạn 07 ngày làm việc.
 • Kết nối đối tác giúp việc cho Khách hàng đảm bảo lý lịch, nguồn gốc rõ ràng;
 • Công ty có quyền thanh lý Hợp Đồng khi Khách hàng không đảm bảo các điều kiện làm việc như an toàn lao động, môi trường làm việc có ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng đến đối tác giúp việc. 
 • Trong trường hợp Khách hàng có những việc làm như xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quấy rối tình dục hoặc che giấu không cho đối tác giúp việc biết về môi trường lao động nguy hiểm, không đảm bảo an toàn lao động thì Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức mà không cần hoàn trả số tiền phí đã thanh toán ở Điều 2 và Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm các thiệt hại phát sinh đối với đối tác giúp việc.
 • Thường xuyên trao đổi và ngay lập tức tiếp nhận thông tin phản hồi từ Khách hàng về chất lượng dịch vụ. Thực hiện việc kết nối đối tác khác thực hiện ca làm trong trường hợp Khách hàng đánh giá trên ứng dụng và yêu cầu làm lại.
 • Công ty, trong trường hợp có sẵn đối tác phù hợp với Khách hàng, tìm đối tác giúp việc thay thế cho Khách hàng nếu đối tác giúp việc đang làm việc cho Khách hàng nghỉ việc đột xuất (do ốm đau hoặc lý do cá nhân khác) hoặc nghỉ hẳn;
 • Công ty được miễn mọi trách nhiệm trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Khách hàng và đối tác giúp việc nếu Khách hàng tự thỏa thuận với đối tác giúp việc để làm thêm ngoài khung giờ hoặc nội dung công việc khác nội dung đã thoả thuận  trong Hợp đồng dịch vụ này.
 • Thực hiện các cam kết khác theo quy định tại Hợp đồng này. 

Điều 4: Cam kết thực hiện:

4.1. Các Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong Hợp đồng.

4.2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của các Bên, Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho Bên kia trong thời hạn 24 giờ kể từ lúc phát sinh vấn đề.

4.3. Các Bên cam kết tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau, cam kết không tiết lộ thông tin Hợp đồng cho bất kỳ Bên thứ 3 nào khác.

4.4. Trường hợp Khách hàng giao chìa khóa cho đối tác giúp việc để thực hiện công việc, Khách hàng cam kết hành vi này của Khách hàng không tạo ra quan hệ gửi giữ tài sản giữa Khách hàng và Công ty. Công ty sẽ được miễn mọi trách nhiệm phát sinh trong trường hợp này.

Điều 5: Bất khả kháng: 

Các bên được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp đồng trong các trường hợp sau: 

5.1. Trong các trường hợp Bất khả kháng (thiên tai, dịch họa, động đất, chiến tranh…) theo như quy định của pháp luật Việt Nam, các Bên sẽ được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp đồng.

5.2. Một trong hai bên bị phá sản, tuyên bố phá sản, mất khả năng thanh toán. 

Điều 6: Giải quyết tranh chấp và khiếu nại:

6.1. Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, hai Bên sẽ ưu tiên tiến hành giải quyết thông qua việc tự thương lượng, hòa giải, trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.

6.2. Nếu hai Bên không giải quyết được mâu thuẫn, tranh chấp theo quy định tại Điều 6, mục 6.1 của Hợp đồng này thì mọi mâu thuẫn, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền. 

Điều 7: Chính sách bảo mật thông tin Khách hàng

 • Bảo mật dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng. GUVI nhận thức được rằng việc bảo mật thông tin & danh tính của quý khách đặc biệt quan trọng. Vì vậy, chúng tôi cam kết sử dụng những thông tin mà quý khách cung cấp theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này.
 • Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.
 • Chúng tôi cam kết giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.
 • Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi quý khách tương tác trên website và ứng dụng GUVI cho mục đích quảng cáo & nâng cao trải nghiệm Khách hàng.
 • Quý khách có thể ghé thăm website mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi quý khách có tài khoản và đăng nhập vào bằng tên và mật khẩu của mình.

7.1. Mục đích & phạm vi thu thập thông tin Khách hàng

7.1.1. Khi quý khách đăng ký tài khoản hoặc đặt dịch vụ tại website & ứng dụng GUVI, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Họ & Tên Khách hàng
 • Địa chỉ sử dụng dịch vụ
 • Địa chỉ Email
 • Số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ Facebook Khách hàng

7.1.2. Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

Liên hệ xác nhận khi quý khách đặt dịch vụ.Cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ do GUVI cung cấp & các chính sách hỗ trợ của GUVI. Xử lý các yêu cầu cung cấp dịch vụ và thông tin qua ứng dụng & website của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản Khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách qua ứng dụng; kiểm tra dữ liệu tải từ website của chúng tôi; cải thiện giao diện hoặc nội dung của các trang mục trên ứng dụng & website để Khách hàng dễ dàng hơn khi sử dụng; nhận diện khách đến thăm website & ứng dụng; nghiên cứu về nhân khẩu học của người dùng; gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ, với điều kiện quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên.

7.1.3. Phạm vi sử dụng thông tin Khách hàng:

Chia sẻ thông tin  của quý khách cho các đối tác thanh toán trực tuyến của chúng tôi để có thể thực hiện dịch vụ cho quý khách. Danh sách các đơn vị gồm: VN Pay, G- Pay…..

Gửi các thông tin khuyến mãi/quảng cáo, cung cấp các dịch vụ tiện ích đến quý khách. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

Liên lạc với quý khách và giải quyết trong các trường hợp đặc biệt. Chi tiết đặt dịch vụ của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu chúng tôi cung cấp lại những thông tin đó. Tuy nhiên, quý khách có thể kiểm tra thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên ứng dụng & website https://www.guvico.com/ Quý khách có thể theo dõi chi tiết những đơn hàng đã hoàn tất, đơn hàng mở và đơn hàng sắp được thực hiện; đồng thời quản lý & thay đổi thông tin cá nhân…   

7.2. Cập nhật thay đổi thông tin cá nhân

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào website & ứng dụng GUVI và hãy báo cho chúng tôi biết sự thay đổi để hỗ trợ quý khách được tốt nhất trong quá trình hậu mãi.

Quý khách cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba khác không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mật khẩu trừ khi đó là lỗi của chúng tôi.

7.3. Bảo vệ thông tin Khách hàng

GUVI đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách: 

 • Giới hạn truy cập thông tin cá nhân.
 • Sử dụng sản phẩm công nghệ bảo mật cao nhất để ngăn chặn truy cập hệ thống quản lý dữ liệu nội bộ trái phép.
 • Xóa mọi thông tin cá nhân của quý khách khi những thông tin đó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.  

7.4. Tiêu chuẩn bảo mật với giao dịch thanh toán điện tử

7.4.1. Các giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán, gồm:

Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.Tiêu chuẩn mã hóa SHA 512 bit.Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

7.4.2. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của GUVI áp dụng với Khách hàng:

GUVI cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện tại website & ứng dụng GUVI

7.5. Cam kết của GUVI

Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của quý khách cho bất kỳ một tổ chức/cá nhân nào khác ngoại trừ những đối tác và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao dịch trực tuyến hoặc thực hiện dịch vụ mà quý khách đã đặt tại website & ứng dụng GUVI.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, GUVI có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. GUVI cam kết tuân thủ Điều Luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu quý khách tin rằng thông tin của quý khách bị GUVI xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0877.363.999 để được giải quyết.

7.6. Thay đổi của Chính sách Bảo mật

GUVI có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ sự thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang website & ứng dụng GUVI của chúng tôi.